Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w świetle nowej ustawy Prawo wodne – artykuł prawników SMM Legal

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne w najbliższym czasie może dojść do prawdziwej rewolucji w zakresie struktury organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

Prawnicy SMM Legal – Partner dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński przybliżają planowane zmiany w najnowszym numerze czasopisma branży wodociągowo-kanalizacyjnej „Kierunek WOD-KAN” nr 4/2016 (647).
Zachęcamy do lektury!
https://www.kierunekwodkan.pl/magazyn,spis-tresci.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share