PARTNER SMM DORADCĄ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W PROCESIE LEGISLACYJNYM USTAWY O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI

Partner Kancelarii – prof. Maciej Mataczyński był doradcą Ministra Skarbu Państwa w procesie legislacyjnym ustawy o kontroli niektórych inwestycji, której celem jest ochrona strategicznych polskich spółek (z sektorów gazowego, elektroenergetycznego, chemicznego, petrochemicznego i zbrojeniowego) przed wrogim przejęciem.

Ustawa trafi wkrótce do podpisu Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania. Podobne rozwiązania prawne, chroniące najważniejsze spółki dla poszczególnych krajów, obowiązują w innych państwach – m.in. w Austrii i w Niemczech oraz krajach anglosaskich.

Poniżej link do ustawy o kontroli niektórych inwestycji, w wersji z dnia 24 lipca 2015 r. po rozpatrzeniu poprawek Senatu:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3454_u/$file/3454_u.pdf

Limitations raise questions. We provide answers.
Share