Wypowiedź mecenasa Dominika Jędrzejko w głównym wydaniu Teleskopu

Telewizja Polska; Teleskop; 25.08.2011;

W dniu dzisiejszym w głównym wydaniu Teleskopu została wyemitowana
wypowiedź mecenasa Dominika Jędrzejko dotycząca odpowiedzialności
odszkodowawczej władzy publicznej za bezprawne działanie lub
zaniechanie.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share