Prawo właściwe dla umów licencyjnych o korzystanie z praw własności intelektualnej w świetle rozporządzenia Rzym I

w: Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, pod redakcją P. Grzegorczyka i K. Weitza; Wydawnictwo LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012

Limitations raise questions. We provide answers.
Share