Przywileje Skarbu Państwa jako akcjonariusza w świetle swobody przepływu kapitału

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom IV pod redakcją B. Guzika i O. Krajniak, Poznań 2007, s. 23-34.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share