Rozgraniczenie statutu prawa papierów wartościowych od statutu prawa spółek handlowych w europejskiej regulacji ofert przejęcia spółki publicznej

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, tom 3, Katowice 2008, s. 77-89.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share