Rozpoczęcie precedensowego procesu o odszkodowania i zadośćuczynienie za zażywanie leku VIOXX

Dnia 30 marca 2006 r. na wokandę poznańskiego Sądu Okręgowego trafiła pierwsza sprawa o odszkodowania i zadośćuczynienie za zażywanie leku VIOXX. (więcej)

Limitations raise questions. We provide answers.
Share