Sposoby podważenia uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Aktualne problemy prawa handlowego, Toruń 2015

Limitations raise questions. We provide answers.
Share