Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej konstytucyjnym aspektom procesu poszerzenia Unii Europejskiej pt. „The Constitutional Impact of Enlargement at EU and National level”

Państwo i Prawo 2000, z. 12 , s. 104-105 (z Aleksandrą Wentkowską)

Limitations raise questions. We provide answers.
Share