Tłumaczenie: Klaus J. Hopt, Porównawcze Prawo Spółek, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK) 2010

Nr 1(9), s. 5-37.

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share