Utrzymanie dróg w okresie zimowym – problematyka prawna zakresu obowiązków i odpowiedzialności zarządcy drogi publicznej

w: „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 2(6)

Limitations raise questions. We provide answers.
Share