W sprawie dopuszczalności udzielenia przez adwokata substytucji radcy prawnemu

Palestra 2005, z. 3–4, s. 101-108 (z P. Sowisło).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share