Warsztaty “Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym” – Warszawa,17-18 września 2009 r.

W dniach 17-18 września 2009 r. w Warszawie odbyły się warsztaty “Ochrona Własności Intelektualnej w Przemyśle Farmaceutycznym (patent, wyłączność danych, dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych)”, organizowane przez infor-media Poland, przy patronacie wydawnictwa LexisNexis.
Warsztaty poprowadzili m.in. dr hab. Rafał Sikorski – partner Kancelarii “Sójka & Maciak – Adwokaci”, kierujący jej departamentem prawa własności intelektualnej i nowych technologii, w swojej praktyce zajmujący się m.in. współpracą z podmiotami zajmującymi się importem równoległym leków. Ponadto jednym z prelegentów a także współpracujący z naszą Kancelarią był rzecznik patentowy dr Mariusz Kondrat (Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT).
Rafał Sikorski poprowadził warsztaty z zakresu importu równoległego produktów leczniczych w świetle krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji. W trakcie warsztatów omówione zostały m.in.: praktyki stanowiące niedopuszczalne ograniczenia importu równoległego w świetle art. 81 i art. 82 Traktatu WE; omówiona została również polska regulacja prawna dotycząca konkurencji w porównaniu z przepisami wspólnotowymi; uczestnicy warsztatu omówili również wybrane praktyki dystrybucyjne zmierzające do ograniczenia importu równoległego.
Więcej informacji na temat warsztatów można uzyskać na stronach organizatora: >>

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share