Spółka komandytowo – akcyjna

w: J.Napierała, A. Koch, Prawo spółek handlowych, Zakamycze 2005

” (…) Praktyczna nieusuwalność zarządców powoduje, że menedżerowie (komplementariusze) nie mają takiej motywacji do efektywnej pracy na rzecz spółki, jaką mają menedżerowie publicznych spółek akcyjnych, którzy w każdej chwili mogą stracić pracę na skutek wrogiego przejęcia. Nieusuwalność zarządców spółki komandytowo- akcyjnej utrudnia więc proces jej restrukturyzacji, jeśli znajdzie się w “tarapatach” na skytek nieudolności komplementariuszy. Innymi słowy, konstrukcja spółki komandytowo- akcyjnej, w porównaniu z typową spółką akcyjną, umożliwia powstanie większych kosztów agencyjnych wynikających z rozdziału kapitału od zarządzania. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share