Współredaktor: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi Kępińskiemu

[red.] M. Mataczyński, M. Sokołowski, R. Sikorski, K. Waśniowska, Warszawa 2012.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share