WYKŁADY PROF. TOMASZA SÓJKI I PROF. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO NA KONFERENCJI W RZESZOWIE

W dniach 24-25 września 2015 r., w Rzeszowie, na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbywał się X Jubileuszowy Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”.

Prof. Tomasz Sójka wygłosił referat pt. Wykonywanie praw z akcji zapisanych na rachunku zbiorczy zaś prof. Maciej Mataczyński referat pt. Kilka uwag w kwestii wprowadzenia w prawie polskim monistycznego systemu zarządzania spółką akcyjną.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share