WYPOWIEDŹ PARTNERA KANCELARII W PULSIE BIZNESU

We wczorajszym wydaniu „Pulsu Biznesu” ukazał się artykuł pt. „Sędziowie potrzebują sprawiedliwości”, oceniający aktualną kondycję polskiego sądownictwa. W artykule znalazła się wypowiedź Partnera Kancelarii Jarosława Bełdowskiego.

Zwrócił on uwagę na problem niesprawiedliwego podziału pracy pomiędzy sądami w mniejszych i większych ośrodkach. Kryterium podziału jest tu właściwość danego sądu, a skutkiem dysproporcje w ilości spraw. Wskazał również, iż z największymi trudnościami borykają się sądy gospodarcze w dużych polskich miastach (przewlekłość postępowań, wysokie koszty), a bez rozsądnych propozycji rozwiązań w tej materii nie ma możliwości usprawnienia i przyspieszenia postępowań.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share