Rzeczpospolita – wypowiedź Przemysława Maciaka

Rzeczpospolita, 19 marca 2009, nr 66 [8271]

Na pierwszej stronie redakcyjnej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący odszkodowań, jakie prezesi spółek, które straciły na opcjach walutowych, żądają od swoich menedżerów. Pieniądze zamierza odzyskać m. in. inwestor giełdowy Zbigniew Jakubas. „W imieniu spółki Feroco pracujemy nad pozwem o odszkodowanie przeciwko byłemu członkowi jej zarządu- potwierdza adwokat Przemysław Maciak z poznańskiej kancelarii Sójka & Maciak. Tę osobę zwolniono dyscyplinarnie za przekroczenie uprawnień przy podpisywaniu umowy opcji walutowych. Zarząd i akcjonariusze zdecydowali się dochodzić pieniędzy, choć już wiadomo, że menedżer nie będzie w stanie zapłacić tak wysokiego odszkodowania”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share