2. Uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

„Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” 1/2012.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share