3. Odpowiedzialność likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 KSH

„Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego” 1/2012 (2).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share