4. Zakaz dokonywania czynności z samym sobą a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami

„Przegląd Prawa Handlowego” 11/2012.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share