5. Uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

w: Prawo wobec innowacji technologicznych, red. A. Sztoldman, Warszawa 2013.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share