7. Reprezentacja spółki partnerskiej w umowach i sporach z członkami zarządu

„Przegląd Prawa Handlowego” 2/2014.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share