Analiza finansowa w orzecznictwie sądów amerykańskich w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia amerykańskiego prawa upadłościowego

Transformacje Prawa Prywatnego, 2006 z. 1, s. 43-50.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share