Delimitacja nadmiernie wygórowanych odpraw (tzw. „złotych spadochronów”) dla członków zarządów publicznych spółek akcyjnych w świetle natury spółki akcyjnej

Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2009, Nr 1 (7).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share