EKSPERCKA WYPOWIEDŹ ADWOKATA PRZEMYSŁAWA MACIAKA W GŁÓWNYM WYDANIU TELESKOPU

24.11.2016 r. w głównym wydaniu Teleskopu pojawił się materiał traktujący o umocowaniu w przepisach obowiązującego prawa dla rutynowych, prewencyjnych kontroli trzeźwości kierowców. 

Obecną sytuację skomentował Partner Zarządzający SMM Legal – adwokat Przemysław Maciak, który wskazał na Przepisy Prawa o ruchu drogowym mówiące, że kontrola trzeźwości może być przeprowadzana w stosunku do osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Tym samym przepisy wykluczają prewencyjne kontrole trzeźwości jako nieuzasadnione, powodując funkcjonowanie luki prawnej. 

Materiał można obejrzeć pod wskazanym adresem: https://poznan.tvp.pl/27915045/24112016-godz1830

Limitations raise questions. We provide answers.
Share