Finansowanie nabycia lub objęcia akcji własnych przez spółkę – wybrane zagadnienia

Monitor Prawa Bankowego 2014, Nr 7-8, s. 99-108.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share