Wypowiedź dr Pawła Łąckiego dla TV Biznes

TV Biznes

Wypowiedź dotyczyła orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.07.2009 r. dotyczącego sposobu określenia w ustawie o VAT upoważnienia Ministra Finansów do zwalniania niektórych grup podatników VAT z obowiązku stosowania kas rejestrujących przy ewidencjonowaniu obrotu http://www.tvbiznes.pl/PLIKI/download/0811_news_kasy_u_lekarzy_i_prawnikow.avi

Limitations raise questions. We provide answers.
Share