Vioxx do Warszawy?

Poznański Sąd Okregowy uznał się z niewłaściwy miejscowo do rozpatrzenia sprawy o odszkodowania za przyjmowanie leku VIOXX. Kancelariaria złożyła zażalenie na ww. postanowienie Sądu. (dodatkowe informacje w materiale TVP3)

Limitations raise questions. We provide answers.
Share