Kilka uwag na temat ryzyka rozstrzygania przez Prezesa URE spraw spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji według wzoru Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej

w: „Nowe Prawo Energetyczne”, Lublin 2013

Limitations raise questions. We provide answers.
Share