Kodeks spółek handlowych

Komentarz do artykułów 301-458, Tom III autorzy: prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Andrzej Szajkowski, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. dr hab. Janusz Szwaja, dr Maciej Mataczyński, Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka, dr Monika Tarska wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008

Limitations raise questions. We provide answers.
Share