Otfried Höffe – etyka prawa i państwa, w: J. Zjadło (red.), Przyszłość dziedzictwa.

Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa. Współczesna filozofia prawa, t. II, Gdańsk 2008, s. 104-134.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share