O dostosowywaniu polskiego prawa międzynarodowego do prawa Unii Europejskiej. Uwagi na tle projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 2004 r.

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom III pod redakcją P. Wilińskiego, O. Krajniak i B. Guzika, Poznań 2006, s. 169-178.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share