Wnioski ze spotkania z ekspertami holenderskimi na temat wybranych zagadnień ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej…

[w:] Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją Z. Radwańskiego, Warszawa 2006, s. 240-266

_x005F_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share