O związku praw podstawowych i demokracji (rec.: P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych.

Polski przykład, Lublin 2002), Ethos, 2003, nr 61-62, s. 431-435.,

Limitations raise questions. We provide answers.
Share