Obce przepisy wymuszające swoje zastosowanie. Rozważania na tle Art. 7 ust. 1 konwencji rzymskiej oraz orzecznictwa sądów niemieckich

Kwartalnik Prawa Prywatnego Rok X: 2001, z. 2, s. 375-413.

_x005F_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share