Kancelaria Sójka & Maciak zajęła piąte miejsce w rankingu Amber Toga 2011, którego wyniki ogłoszono 26 października 2011 r.

Amber Toga 2011; 26.10.2011;

Kancelaria Sójka & Maciak Adwokaci sp. k. zajęła wysokie piąte miejsce w Rankingu Amber Toga 2011,
którego wyniki ogłoszono 26 października 2011 r. Do Rankingu
przygotowanego przez miesięcznik Polish Market i Kolegium Prawa Akademii
Leona Koźmińskiego przystąpiło 240 kancelarii. Na podstawie zgłoszeń
zakwalifikowano jedynie 61 podmiotów. W ocenie brano pod uwagę liczbę
zatrudnionych adwokatów, radców prawnych a także aplikantów adwokackich i
radcowskich. Istotna była również informacja o liczbie praktykantów i
absolwentów prawa nie będących aplikantami. Najwyżej w Rankingu oceniano
liczbę pracowników posiadającyh stopień naukowy co najmniej doktora
nauk prawnych i liczbę opublikowanych artykułów w prasie lub
czasopismach naukowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share