Prawnicy SMM Legal na temat selektywnej zbiórki odpadów w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 11/2016).

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 11/2016) Partner w SMM Legal mec. dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński w tekście „Kolejny akt selekcji odpadów” komentują najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

W artykule wskazano m.in. jakie frakcje odpadów mają podlegać obowiązkowej zbiórce w sposób selektywny, a także proponowane sposoby realizacji nowych obowiązków.  

W tym samym numerze został też opublikowany artykuł prawników SMM Legal – Tymoteusza Mądrego oraz Emilii Topolnickiej dot. aktualnych uwarunkowań prawnych związanych ze zbiórką problematycznych frakcji odpadów. W artykule poruszona jest m.in. kwestia zbiórki popiołów oraz bioodpadów. Autorzy analizują także dopuszczalność wprowadzenia w Polsce systemu zbiórki door-to-door.

Oba teksty ukażą się niedługo na stronie:http://e-czytelnia.abrys.pl/

Zachęcamy do lektury!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share