Wpływ acquis communautaire na polskie regulacje w zakresie przejęcia spółki publicznej w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy

(red.) A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 161-176.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share