Współautor: Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przez oddzielne grupy akcjonariuszy – cel instytucji a praktyka i orzecznictwo sądowe (wraz z M. Saczywko)

Glosa 2014, Nr 1, s. 16-32.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share