Zasady inwestowania zagranicą przez otwarte fundusze emerytalne a swoboda przepływu kapitału – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.12.2011 r. w sprawie C-271/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Glosa 2013, Nr 3, s. 63-78.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share