Zbiór skrótów. Rozmowa z Profesorem Davidem Walsh’em o postmodernizmie, liberalnej demokracji i jej chrześcijańskich korzeniach,

Colloquia Theologica Adalbertina, 2002, t. VIII, s. 191-196.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share