Gazeta Prawna – komentarz Aleksandra Raczyńskiego

Gazeta Prawna nr 40 (2416)- komentarz Aleksandra Raczyńskiego w artykule dotyczącym projektu nowelizacji ustawy o otwartych funduszach emerytalnych.” Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych uważa, że nowelizacja może być ciosem dla otwartych funduszy emerytalnych, które z dnia na dzień będą musiały zmienić strategię ekonomiczną, jaką zaplanowały na lata 2009-2014″. Izba zamierza złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego oraz do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jeżeli zmiany w prawie spowodują obniżenia opłaty od składki i wprowadzą limit wynagrodzenia za zarządzanie funduszem przez towarzystwo. „Z tego punktu widzenia planowana nowelizacja ustawy podważa zaufanie do organów państwa”– twierdzi Mecenas Raczyński.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share