Udział Mec. Przemysława Maciaka w konferencji Grupy Energa w dniu 15.03.2018r.

Kancelaria SMM Legal reprezentuje Spółkę Energa-Obrót S.A. w sprawach o stwierdzenie nieważności umów ramowych sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej na farmach wiatrowych (tzw. zielone certyfikaty).

Na odbywającej się w dniu 15.03.2018r. konferencji Grupy Energa podsumowującej rok 2017 obecny był mec. Przemysław Maciak Partner Zarządzający SMM Legal, który odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące m.in. szans na ugodowe rozstrzygnięcie sporów spółki Energa z właścicielami Farm Wiatrowych. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem http://b.imm.com.pl/G1IX80/p/i

Limitations raise questions. We provide answers.
Share