NAJLEPSI PRACUJĄ DLA NAS PONIEWAŻ MY PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH – O SUKCESACH NASZYCH APLIKANTÓW

Ogromnie nam miło poinformować Państwa o ostatnich sukcesach naszych aplikantów.

Z dumą ogłaszamy, że praca magisterska naszej aplikantki radcowskiej Patrycji Jaworskiej – Piszkiewicz pt. Zakaz publikacji jako sposób zabezpieczenia roszczeń  w sprawach o ochronę dóbr osobistych, napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Pawła Grzegorczyka, została wyróżniona Pierwszą Nagrodą w II Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

Pani Patrycji serdecznie gratulujemy!

Sukces odniosła również nasza aplikantka adwokacka Anna Stróżniak, która swoją mową końcową pełnomocnika pozwanego do kazusu z prawa cywilnego zajęła I miejsce w organizowanym przez Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu Izbowym Konkursie Krasomówczym dla aplikantów adwokackich. W związku z wygraną w najbliższym czasie będzie reprezentowała Wielkopolską Izbą Adwokacką na konkursie środowiskowym w Łodzi w ramach eliminacji do etapu krajowego. Pani Annie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share