Szkolenie dla kadry zarządzającej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie obowiązków informacyjnych spółek publicznych
Raporty bieżące

W dniu 1 sierpnia 2008r w Warszawie odbyło się szkolenie dla kadry zarządzającej Giełdy Papierów Wartościowych S.A., prowadzone przez adwokata Tomasza Sójkę, z poznańskiej kancelarii Sójka & Maciak Adwokaci sp.k.

Adwokat Tomasz Sójka przedstawił zagadnienie „Odpowiedzialności cywilnej za naruszenie obowiązków informacyjnych spółek publicznych.” Kolejna część szkolenia dotyczyła „Obowiązków przekazywania raportów bieżących” i obejmowała m.in. zagadnienia związane z regulacją dotyczącą raportów bieżących, ich funkcji, a także ogólnych założeń
i podstawowych elementów treści raportu

Limitations raise questions. We provide answers.
Share