“Opcje walutowe a zasada pewności obrotu gospodarczego”-artykuł Aleksandra Raczyńskiego

Rzeczpospolita,11 lutego 2009, nr 35 (8240)

Dnia 11 lutego 2009 roku w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł radcy prawnego Aleksandra Raczyńskiego dotyczący powiązań pomiędzy umowami opcji walutowych a skutkami kryzysu gospodarczego oraz związanych z nim konsekwencjami spadku wartości złotego. Mecenas pisze m.in. „…Obecny kurs złotego w chwili zawierania umów opcji walutowych nie był przewidywany przez jakiekolwiek dostępne na rynku prognozy ekonomiczne…”. „Sąd rozpatrujący dopuszczalność zastosowania klauzuli rebus sic stantibus w odniesieniu do konkretnej umowy opcji walutowych będzie zatem zobligowany wyjaśnić, czy strony tej umowy przewidywały nadzwyczajną zmianę stosunków i związane z tym nadmierne trudności lub rażącą stratę jednej z nich czy też okoliczności tych nie przewidywały”.

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share