“Sójka & Maciak – Adwokaci” doprowadza do zaniechania czynu nieuczciwej konkurencji

Kancelaria wygrała precedensowy proces z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji. Kancelaria reprezentowała giełdową spółkę akcyjną – Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. w sporze dotyczącym stosowania wprowadzającego w błąd oznaczenia pochodzenia produktu- oprawy oświetleniowej,  p-ko konkurencyjnej spółce LUG sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2007 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu nakazał pozwanej zaprzestanie oznaczania swojego produktu nazwą „Mini-Rondo” jako wprowadzającego w błąd, co do jej pochodzenia oraz złożenie stosownych oświadczeń w tym zakresie w dziennikach ogólnopolskich.

Głównym prowadzącym proces w zespole prawników Kancelarii był adwokat Przemysław Maciak, kierujący departamentem procesowym Kancelarii oraz dr hab. Rafał Sikorski kierujący Departamentem Własności Intelektualnej.

24 maja 2007

Limitations raise questions. We provide answers.
Share