WYKŁAD PROF. MATACZYŃSKIEGO NA ZJEŹDZIE KATEDR PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO W KATOWICACH

Prof. Maciej Mataczyński wygłosił podczas odbywającego się w dn. 23-24 października 2014 r., w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego referat pt. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym.

 

 

http://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/wydarzenia/264-zjazd-katedr-prawa-prywatnego-miedzynarodowego

Limitations raise questions. We provide answers.
Share