Wezwanie sąd może wysłać także na skrytkę pocztową

Dziennik

W postępowania cywilnym będzie można korzystać ze skrytek. W sprawach administracyjnych i karnych zasady nie zmienią się.
    Możliwość przesyłania pism sądowych na wskazane skrytki pocztowe wprowadziła nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Zmiana ta uwzględnia wcześniejsze postulaty rzecznika praw obywatelskich. Jego zdaniem ułatwi ona m.in dostęp do sądu i przyczyni się do przyspieszenia procesów. Z nowych możliwości będą jednak korzystać tylko uczestnicy postępowania cywilnego, w pozostałych procedurach zmian nie ma.
    Nowe regulacje stanowią, że pismo sądowe przesłane pocztą będzie składane w placówce pocztowej operatora publicznego, zaś w skrytce pocztowej adresata zostanie umieszczone zawiadomienie o tym. Strona, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej będzie musiała zawiadamiać sąd o każdej zmianie tego adresu.
    Konieczna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowania cywilnym. Chodzi o ustalenie okresu, na jaki pismo sądowe będzie składane w skrytce pocztowej operatora.
    Problem w tym, że zmiany dotyczą tylko doręczeń w postępowaniu cywilnym. Nie przewiduje się ułatwień w przypadku postępowania administracyjnego, karnego czy podatkowego.
    Adwokat Przemysław Maciak z kancelarii Sójka & Maciak uważa, że ograniczenie nowego rodzaju doręczeń do postępowania cywilnego ma jednak uzasadnienie. – To wynik pewnego paternalizmu państwa. Zastosowanie takiego samego rozwiązania w postępowaniu administracyjnym czy karnym mogłoby być ryzykowne. Postępowanie cywilne dotyczy tylko sporów między osobami i jest przez nie inicjowane. Postępowania karne czy administracyjne odnoszą się do stosunków państwa z obywatelami. W interesie państwa leży, by strona miała jak największe szanse na zapoznanie się z pismem – uważa mec. Maciak.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share